ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม

222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 075-672-448, 075-672-653