ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนด้านสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนด้ายสิทธิมนุษยชน

สถาบันสันติภาพและการพัฒนาศึกษานานาชาติ (IIPDS) ร่วมกับ Asian Resource Foundation (ARF) และมูลนิธิไต้หวันเพื่อประชาธิปไตย (TFD) ร่วมจัดการฝึกอบรมออนไลน์ เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับเยาวชนของประเทศไทย  ในวันที่ 14-15 และ 21-22 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. โดยจัดการอบรมเป็นภาษาไทย

คุณสมบัติ

  • อายุ 18-29 ปี

  • สื่อสารภาษาไทยได้ดี

  • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน

  • มีความสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน

ขั้นตอนการสมัคร

  • ส่งใบสมัครที่ iipds@arf-int.org

  • สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • ส่งก่อนหมดเขตภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

  • มีความสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน

ดาวน์โหลดใบสมัคร