ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม เรื่อง “Religious discourse and gender security in southern Thailand “

https://solgen.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/Religious-discourse-and-gender-security-in-southern-Thailand.pdf