บทความเรื่อง “Anthropology of Art and Nonhuman/Queer Narratives at the Southern Border” ใน Kyoto Review of Southeast Asia โดย สมัคร์ กอเซ็ม นักวิจัยประจำศูนย์

รายละเอียดเพิ่มเติม https://kyotoreview.org/issue-28/anthropology-of-art-and-nonhuman-queer-narratives-at-the-southern-border/?fbclid=IwAR21I2_sW6hOXV9qrInWTwOQzqDdOHJVOBDfyBuO5HbCLlQFF-rFIp_iBIU