นับแต่นี้สตรีจะส่งเสียง : สำรวจชีวิตท่ามกลางความรุนแรงของผู้หญิงชายแดนใต้

           อาจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ พลราชม นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงเเละความมั่นคงทางสังคมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน  ‘Break The Silence’ งานรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในผู้หญิงบนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ.จังหวัดปัตตานี