ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ สมาชิกศูนย์ฯเป็นวิทยากรในเสนาหัวข้อผู้หญิงกับการเมืองสหรัฐอเมริกา

ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงเเละความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นวิทยากรในเสนาหัวข้อผู้หญิงกับการเมืองสหรัฐอเมริกามุมมองเเละนัยยะพื้นที่ทางการเมืองของผู้หญิงในชายเเดนใต้ จัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. สามารถร่วมรับชมทาง Facebook Live : CSCD-PSU PSU