ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม”  และ “International Conference on “Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ 2 รายการดังนี้

1. “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม” 
วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.45 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการ

 • เปิดตัวหนังสือ “A Sound like Someone Trying Not to Make A Sound”, A Picture Book of Queerness at the Deep South Thailand
  โดย สมัคร์ กอเซ็ม เจ้าของผลงาน

 • เสวนา “ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม”
  นำเสนอฐานข้อมูลจากงานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม
  วิจารณ์และร่วมแลกเปลี่ยนโดย คุณสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(ความร่วมมือจัดงานระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)


2. “International Conference on “Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict”
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 • องค์ปาฐก
  Prof. Miriam Coronel Ferrer, University of the Philippines and United Nations Standby Team of Senior Mediation Advisor

 • วิทยากร
  o Shadia Marhaban, Consultant for Mediators Beyond Borders International (MBBI)
  o Rufa Cagoco-Guiam, Independent Working Group on Transitional Justice Dealing with the Past (IWG-TJDwP)
  o Angkhana Neelapaijit, National Human Rights Commission of Thailand (NHRC, Thailand)
  o Angelica Ghindar, Department of Political Affairs, United Nations (UNDP)
  o Samak Kosem, Independent Researcher
  o Mala Rajo Sathian, University of Malaya
  o Rosenun Chesoh, University of Malaya
  o Taweeluck Pollachom, Walailak University
  o Amporn Marddent, Walailak University

(ความร่วมมือจัดงานระหว่าง Center of Excellence on Women and Social Security (CEWSS) Walailak University & Thai Studies Program, University of Malaya)


ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเตรียมพร้อมและเตรียมการจัดงาน ขอความกรุณาท่านที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ goo.gl/6D6tCH
>>>ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน<<<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Conference Coordinator 
Wilasinie Sopapol
The Center of Excellence on Women and Social Security (CEWSS)
222 Walailak University, Thaiburi, Tha Sala
Nakhon Si Thammarat 80160 Thailand
Tel: (+66)917675550
Email: wilasinies@gmail.com

Conference Collaborator
Amporn Marddent
Email: mamporn@gmail.com


ดาวน์โหลด/Download 

 1. Conference-Proposal

 2. Conference-Schedule-

 3. General-Information