ประมวลภาพงานเสวนาวิชาการ “คน-ผี-ปีศาจ: ที่ทางของสิ่งลี้ลับภายใต้วัฒนธรรมร่วมสมัย”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ “คน-ผี-ปีศาจ: ที่ทางของสิ่งลี้ลับภายใต้วัฒนธรรมร่วมสมัย” เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนในเรื่อง “ก่อร่างสร้างความกลัว: องค์ประกอบร่วมในภาพยนตร์สยองขวัญ” โดยอาจารย์ภูมิ ชาญป้อม อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้นเป็นการชมภาพยนตร์เรื่อง “คนเรืองแสง” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนหลังชมภาพยนตร์ โดยอาจารย์วิลาสินี โสภาพล อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “พิธีเลี้ยงดง: เมื่อผีเลิกสู้พุทธแล้วสาปรัฐ” โดย อาจารย์มนวัธน์ พรหมรัตน์ อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมได้เก็บภาพและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามภาพด้านล่างนี้