ประมวลภาพนิทรรศการ “หลาด (นัด) ผู้หญิง”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดนิทรรศการ “หลาด (นัด) ผู้หญิง” และจัดแสดงผลงานวิชาการของศูนย์ฯ ในงาน Walailak Day 2018 เมื่อวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2561 ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวผู้หญิงกับตลาดนัดใน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนในศตวรรษที่ 21 เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าล้นตู้เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง ทัณฑสถานหญิงสงขลา และมูลนิธิกระจกเงา เปิดโซนหนังสือและร้านน้ำชา ซึ่งได้รับความสนใจมากมายจากผู้คนที่ได้มาเยี่ยมชมงาน ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคมได้เก็บภาพและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามภาพด้านล่างนี้