ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “คน-ผี-ปีศาจ: ที่ทางของสิ่งลี้ลับภายใต้วัฒนธรรมร่วมสมัย”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “คน-ผี-ปีศาจ: ที่ทางของสิ่งลี้ลับภายใต้วัฒนธรรมร่วมสมัย” ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นางสาวพัชรี เมืองมุสิก โทร 075-672-654