ขบวนการรากฐานนิยมอิสลาม

        “ในบทนำของหนังสือเรื่อง Fundamentalism Steve Bruce(2000) ได้ฉายภาพเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่วางอยู่บนฐานความเชื่อศรัทธา อันสั่นสะเทือนด้วยเสียงระเบิดไปในหลายอาณาบริเวณ เหตุการณ์การตัดสินโทษประหาร “ผู้ที่ดูหมิ่นศาสนา” โดยผู้นำอิหร่าน การระเบิดพลีชีพในอียิปต์เพื่อโจมตีกลุ่มคนที่ “ไม่ศรัทธา” และ “ฝักใฝ่ตะวันตก” สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำโดยกลุ่มที่เรียกตนเองว่า Muslim Brotherhood ซึ่งมองว่าวัฒนธรรมตะวันตกคือวัฒนธรรมที่มีอเมริกาเป็นแกนนำและเป็นศัตรูอันดับหนึ่ง ด้วยการตั้งฉายานามว่า The Great Satan ดังกล่าวจึงเกิดคำถามขึ้นว่าอะไรคือกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาที่เรียกว่า”รากฐานนิยม”หรือ”กลุ่มกระแสกลับคืนสู่รากเหง้า”และมักถูกเรียกว่า”พวกหัวรุนแรง”คำนิยามและคำจำกัดความเหล่านี้จริงๆแล้วคืออะไร และใครเป็นคนนิยาม และถูกอธิบายด้วยเงื่อนไขอะไร”


ประเภทหนังสือ  :  งานวิชาการด้านเพศสภาพ-เพศวิถี
แหล่งอ้างอิง  :     สมัคร์  กอเซ็ม. “ขบวนการรากฐานนิยมอิสลาม.” เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2558.
–>ห้องสมุด อาจารย์อัมพร  หมาดเด็น.